Over ons

De Stichting heeft ten doel om de nagedachtenis levend te houden van de Russische
antroposoof Sergej O. Prokofieff (1954-2014), en voorts al hetgeen in de ruimste zin met
één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ook wil
de Stichting zich inzetten om de belangstelling voor zijn werk te bevorderen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van lezingen en studiedagen
  • het inrichten en onderhouden van een website
  • het verzorgen van een nieuwsbrief
  • het ondersteunen van publicaties met betrekking tot het werk en de persoon van
    Sergej O. Prokofieff

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De bestuursleden zijn

Voorzitter: Jelle van der Schuit

Penningmeester: Ineke van Strien

Secretaris: Hubert Rooimans