Bibliografie

Titels in Duitse tekst zijn niet vertaald. Hierna volgt de bibliografie in het Engels.

 • 1982: Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën. (Uitgeverij Perun Boeken 2005; ISBN 9789076921143)
 • 1986: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus. Een esoterische beschouwing van de jaarfeesten. (Uitgeverij Perun Boeken 2013; ISBN 9789076921006)
 • 1986: De twaalf heilige nachten en de geestelijke hiërarchieën.  (Uitgeverij Perun Boeken 2007, 2de ongewijzigde druk; ISBN 9789076921068)
 • 1987: Ewige Individualität. Zur karmischen Novalis-Biographie. (Verlag am Goetheanum 1987; ISBN 3723504450)
 • 1989: Die geistigen Quellen Osteuropas und die künftigen Mysterien des Heiligen Gral. (Verlag am Goetheanum 1989; ISBN 372350485X)
 • 1991:De spirituele betekenis van vergeving.  (Uitgeverij Perun Boeken 2011, 2de volledig herziene druk; ISBN 9789076921242)
 • 1992: Der Osten im Lichte des Westens. Teil I: Die Lehre von Agni Yoga aus der Sicht der christlichen Esoterik. (Verlag am Goetheanum 1997; ISBN 3723509916)
 • 1992: Das Rätsel des Demetrius. Versuch einer Betrachtung aus historischer, psychologischer und geisteswissenschaftlicher Sicht.  (Verlag am Goetheanum 1992; ISBN 3723506666)
 • 1992: Die prophetische Byline. «Wie die heiligen Berge aus ihren felsigen Höhlen die mächtigen russischen Helden entließen.»  (Verlag am Goetheanum 1992; ISBN 3723506577)
 • 1993: Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas. Über das Wirken einiger Volksgeister in der europäischen Geschichte. Eine geisteswissenschaftliche Betrachtung. (Verlag Ita Wegman Instituts 1993; ISBN 3723507042)
 • 1994: De kringloop van het jaar en de zeven kunsten. (Uitgeverij Perun Boeken 2001; ISBN 9789076921037)
 • 1994: Het karma-onderzoek van Rudolf Steiner en de opgaven van de Antroposofische Vereniging.  (Uitgeverij Perun Boeken 2003; ISBN 9789076921105)
 • 1995: Die himmlische Sophia und das Wesen Anthroposophie.  (Verlag am Goetheanum 1995; ISBN 3723507530)
 • 1995: Der Fall Tomberg. Anthroposophie oder Jesuitismus. (samen met Christian Lazaridès) (Selbstverlag der Verfasser, zweite, stark erweiterte Auflage; ISBN 3000008438)
 • 1997: Der Osten im Lichte des Westens. Teil II: Die Lehre von Alice Bailey aus der Sicht der christlichen Esoterik.(Verlag am Goetheanum 1997; ISBN 3723509924)
 • 1997: Der Osten im Lichte des Westens. Teil III: Die Geburt der christlichen Esoterik im 20. Jahrhundert und die ihr widerstrebenden okkulten Mächten.  (Verlag am Goetheanum 1997; ISBN 3723509932)
 • 1999: De ontmoeting met het boze / De Grondsteen van het goede.  (Uitgeverij Perun Boeken 2007, 2de uitgebreide en herziene druk; ISBN 9789076921020)
 • 2002: Opdat mensen het horen. Het Mysterie van de Kerstconferentie 1923/1924. Deel I, II & III. (Uitgeverij Christofoor 2011/2012/2013;  ISBN 9789062388721 / ISBN 9789060386873 / ISBN 9789060386965)
 • 2002: De grondsteenmeditatie. Een sleutel tot de nieuwe christelijke mysteriën.  (Uitgeverij Perun Boeken 2008; ISBN 9789076921181)
 • 2002: Novalis en Goethe in de geestesgeschiedenis van het Avondland. (Uitgeverij Perun Boeken 2003; ISBN 9789076921082)
 • 2002: De mysteriën van herders en koningen.  (Uitgeverij Perun 2003; ISBN 9789076921099)
 • 2003: Die Beziehung des späteren Tomberg zu Rudolf Steiner und zur Anthroposophie. (Verlag am Goetheanum 2003; ISBN 3723512011)
 • 2003: De Antroposofische Vereniging en het wezen Antroposofia. De opgaven van de Antroposofische Vereniging aan het einde van de eeuw. (Uitgeverij Perun 2004; ISBN 9789076921013)
 • 2004: Wat is antroposofie? (Uitgeverij Perun Boeken 2014; ISBN 9789076921303)
 • 2004: Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het geheim van de twee Johannes-figuren rond het Keerpunt der Tijden. Een esoterische beschouwing. (Uitgeverij Perun Boeken 2004; ISBN 9789076921136)
 • 2006: De verbondenheid met Rudolf Steiner. Het mysterie van de grondsteen-legging. (Uitgeverij Christofoor 2008; ISBN 9789062388561)
 • 2006: Maximilian Woloschin. Mensch, Dichter, Anthroposoph.   (Verlag am Goetheanum 2007; ISBN 9783723512791)
 • 2006: Anthroposophie und «Die Philosophie der Freiheit».  Anthroposophie und ihre Erkenntnismethode. Die christologische und kosmisch-menschheitliche Dimension der «Philosophie der Freiheit».  (Verlag am Goetheanum 2006; ISBN 3723512488)
 • 2007: Der Hüter der Schwelle und «Die Philosophie der Freiheit».  Über die Beziehung der «Philosophie der Freiheit» zu dem Fünften Evangelium. Ein Nachtrag zu dem Buch Anthroposophie und «Die Philosophie der Freiheit»   (Verlag am Goetheanum 2007; ISBN 9783723513019)
 • 2007: Friedrich Schiller und die Zukunft der Freiheit. (Verlag am Goetheanum 2007)
 • 2008: Die esoterische Bedeutung gemeinsamer geisteswissenschaftliche Arbeit und die Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft.  (Verlag Freies Geistesleben 2008; ISBN 9783772520907)
 • 2008: Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie. (Uitgeverij Perun Boeken 2014; ISBN 9789076921280)
 • 2009: Der Pfingstimpuls und das Wirken des Christus im Sozialen. (Verlag Freies Geistesleben 2009; ISBN 9783772520952)
 • 2009 – 2011: De christologie van het boek “De wetenschap van de geheimen der ziel.” (met Peter Selg) (Uitgeverij Pentagon 2011; ISBN 9789490455323)
 • De christologische grondslagen van het Eerste Goetheanum. (met Peter Selg) (Uitgeverij Pentagon 2012; ISBN 9789490455491)
 • De wederkomst van Christus in het etherische. Over het Vijfde Evangelie. (met Peter Selg) (Uitgeverij Pentagon 2011; ISBN 9789490455217)
 • De christologische grondslagen van de Kerstconferentie. (met Peter Selg)  (Uitgeverij Pentagon 2013; ISBN 9789490455088)
 • 2010: Warum wird man Mitglied der freien Hochschule für Geisteswissenschaft? (Verlag am Goetheanum 2010; ISBN 9783723513835)
 • 2011: Warum wird man Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft?   (Verlag am Goetheanum 2011; ISBN 9783723514542)
 • 2010: De verschijning van Christus in het etherische. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst (Uitgeverij Perun Boeken 2015; ISBN 9789076921327)
 • 2010: Het leven beschermen. (met Peter Selg) Geneeskundige ethiek en hulp bij zelfdoding, een beschouwing vanuit de antroposofische visie. (Uitgeverij Nearchus/Adventum 2018; ISBN 9789492326287)
 • 2011: De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik.   (Uitgeverij Perun Boeken 2013; ISBN 9789076921266)
 • 2011: De mensheidsrepresentant. Rudolf Steiners houten beeldengroep als openbaring van het geestelijk doel van mens en aarde. (Uitgeverij Perun Boeken 2016; ISBN 9789076921341)
 • 2011: Das Rätsel des menschlichen Ich.  (Verlag am Goetheanum 2010; ISBN 9783723513668)
 • 2012: Und die Erde wird zur Sonne. Zum Mysterium der Auferstehung. (Verlag Ita Wegman Instituts 2012; ISBN 9783905919431)
 • 2012: De Antroposofische Vereniging en haar huidige spirituele beproeving. (met Peter Selg) (Uitgeverij Pentagon 2013; ISBN 9789490455552)
 • 2012: Die Esoterik der Anthroposophischen Gesellschaft.  (Verlag am Goetheanum 2012; ISBN 9783723514795)
 • 2013: Tijdreizen. Een tegenbeeld van antroposofisch geestesonderzoek.   (Uitgeverij Perun Boeken 2014; ISBN 9789076921273)
 • 2014: Het Michaël-mysterie. Geesteswetenschappelijke beschouwing van de Michaël-imaginatie en de euritmische weergave daarvan.  (Uitgeverij Perun Boeken 2015; ISBN 9789076921334)
 • 2016: Goethes “Faust” und das Geheimnis des Menschen.  (Verlag am Goetheanum 2016; ISBN 9783723515600)
 • 2018: Rudolf Steiner und die Meister des esoterischen Christentums.  (Verlag am Goetheanum 2018; ISBN 9783723516034)
 • Rudolf Steiner und die Meister des esoterischen Christentums (Dornach 2018; ISBN 9783723516034)
 • Rudolf Steiner – Fragment einer spirituellen Biografie (Dornach 2020; ISBN 9783723516515)
 • Het raadsel van het menselijke Ik- een antroposofische beschouwing. (Uitgeverij Kitesj 2021; ISBN 9789083170602)
 • De impuls van Pinksteren en de werking van Christus in het sociale leven. (Uitgeverij Kitesj 2023; ISBN 9789083170619)

Engelse Bibliografie

Works are listed chronologically according to the original year of publication in German, prior to English translation. Titles not yet translated into English are given in German.

 • 1982: Rudolf Steiner and the Founding of the New Mysteries, Temple Lodge Publishing, London [1986], 2nd Ed. 1994.
 • 1986: The Cycle of the Year as Path of Initiation Leading to an Experience of the Christ Being. An Esoteric Study of the Festivals, Temple Lodge Publishing, London [1991, 1995, Rev. Ed. 2000], Reprinted 2014.
 • 1986: The Twelve Holy Nights and the Spiritual Hierarchies, Temple Lodge Publishing, Forest Row, UK, Rev. Ed. 2004.
 • 1987: Eternal Individuality. Towards a Karmic Biography of Novalis, Temple Lodge Publishing, London 1992.
 • 1989: The Spiritual Origins of Eastern Europe and the Future Mysteries of the Holy Grail, Temple Lodge Publishing, London 1993, Reprinted 2016.
 • 1991: The Occult Significance of Forgiveness, Temple Lodge Publishing, Forest Row [1991], Rev. Ed. 2004.
 • 1992: The East in the Light of the West. Two Eastern Streams of the Twentieth Century in the Light of Christian Esotericism. Part 1: Agni Yoga, Temple Lodge Publishing, London 1993. (Published as an individual book prior to the larger revised 2010 edition containing translations of all three parts of the East in the Light of the West series [1997 in German – see below].)
 • 1992: Das Rätsel des Demetrius, Verlag am Goetheanum, Dornach 1992; 2nd Rev. Ed. 2014.
 • 1992: Prophecy of the Russian Epic: “How the Holy Mountains Released the Mighty Russian Heroes from their Rocky Caves.” With an Introduction to Anthroposophy, Temple Lodge Publishing, London 1993.
 • 1994: The Cycle of the Seasons and the Seven Liberal Arts, Temple Lodge Publishing, London 1996.
 • 1994: Rudolf Steiner’s Research into Karma and the Mission of the Anthroposophical Society, Temple Lodge Publishing, Forest Row 1995, Reprinted 2011.
 • 1993: Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas. Verlag am Goetheanum, Dornach 1993; 2nd expanded Ed.: Verlag des Ita Wegman Instituts, Arlesheim 2014.
 • 1995: The Heavenly Sophia and the Being Anthroposophia, Temple Lodge Publishing, Forest Row, 2nd Rev. Ed. 2006.
 • 1995: The Case of Valentin Tomberg, Temple Lodge Publishing, London 1997.
 • 1997: The East in the Light of the West. Three Eastern Streams of the Twentieth Century in the Light of Christian Esotericism: Parts 1 – 3, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2010.
  • Part 1: The Teachings of Agni Yoga in the Light of Christian Esotericism;
  • Part 2: The Teachings of Alice Bailey in the Light of Christian Esotericism;
  • Part 3: The Birth of Christian Esotericism in the Twentieth Century and the Occult Powers that Oppose It.
 • 1999: The Encounter with Evil and its Overcoming through Spiritual Science. With Essays on the Foundation Stone, Temple Lodge Publishing, Forest Row [1999], 2nd Ed. 2001.
 • 2002: May Human Beings Hear It! The Mystery of the Christmas Conference, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2004, Reprinted 2014.
 • 2002: (Ed.) Die Grundsteinmeditation als Schulungsweg. Das Wirken der Weihnachtstagung in 80 Jahren. Verlag am Goetheanum, Dornach 2002.
 • 2002: Novalis und Goethe in der Geistesgeschichte des Abendlandes. Verlag am Goetheanum, Dornach 2002.
 • 2003: The Foundation Stone Meditation. A Key to the Christian Mysteries, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2006.
 • 2003: Valentin Tomberg and Anthroposophy: A Problematic Relationship, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2005.
 • 2004: What is Anthroposophy? Temple Lodge Publishing, Forest Row 2006.
 • 2004: The Mystery of John the Baptist and John the Evangelist at the Turning Point of Time: An Esoteric Study, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2005.
 • 2006: Relating to Rudolf Steiner: And the Mystery of the Laying of the Foundation Stone, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2008.
 • 2006: Maximilian Woloschin. Mensch – Dichter – Anthroposoph. Verlag am Goetheanum, Dornach 2006.
 • 2006: Anthroposophy and The Philosophy of Freedom. Anthroposophy and its Method of Cognition. The Christological and Cosmic-Human Dimension of The Philosophy of Freedom, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2009 [first German ed. 2006].
 • 2007: The Guardian of the Threshold and the Philosophy of Freedom: On the Relationship of The Philosophy of Freedom to the Fifth Gospel, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2011.
 • 2007: Friedrich Schiller und die Zukunft der Freiheit. Verlag am Goetheanum, Dornach 2007.
 • 2008: The Esoteric Significance of Spiritual Work in Anthroposophical Groups and the Future of the Anthroposophical Society, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2008.
 • 2008: The Mystery of the Resurrection in the Light of Anthroposophy, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2010.
 • 2009: The Whitsun Impulse and Christ’s Activity in Social Life, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2011.
 • 2009 – 2011: The Creative Power of Anthroposophical Christology (with Peter Selg), SteinerBooks, Great Barrington, MA, 2012.
  • Part 1: The Christology of the Book “An Outline of Occult Science”;
  • Part 2: The First Goetheanum and Its Christological Foundations;
  • Part 3: Christ’s Reappearance in the Etheric in Relation to The Fifth Gospel;
  • Part 4: The Christmas Conference and the Founding of the New Mysteries.
 • 2010: Why Become a Member of the School of Spiritual Science? Temple Lodge Publishing, Forest Row 2013.
 • 2010: The Appearance of Christ in the Etheric. Spiritual-Scientific Aspects of the Second Coming, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2012.
 • 2010: Honoring Life. Medical Ethics and Physician-Assisted Suicide. A Consideration from an Anthroposophical Point of View (with Peter Selg), SteinerBooks, Great Barrington 2014.
 • 2011: Why Become a Member of the Anthroposophical Society? Temple Lodge Publishing, Forest Row 2012.
 • 2011: Rudolf Steiner’s Path of Initiation and the Mystery of the Ego and The Foundations of Anthroposophical Methodology (Rudolf Steiner), Temple Lodge Publishing, Forest Row 2013.
 • 2011: Rudolf Steiner’s Sculptural Group: A Revelation of the Spiritual Purpose of Humanity and the Earth, Temple Lodge Publishing, Forest Row 2013.
 • 2011: Das Rätsel des menschlichen Ich. Eine anthroposophische Betrachtung. Verlag am Goetheanum, Dornach 2011. (Sections of this book are contained in the Appendices to S.O. Prokofieff: Anthroposophy and The Philosophy of Freedom, Temple Lodge 2009.)
 • 2012: Crisis in the Anthroposophical Society and Pathways to the Future (with Peter Selg), Temple Lodge Publishing, Forest Row 2013.
 • 2012: And the Earth Becomes a Sun. On the Mystery of the Resurrection, Wynstones Press, UK, 2014.
 • 2012: The Esoteric Nature of the Anthroposophical Society, Wynstones Press, UK, 2014.
 • 2013: “Time-Journeys” – A Counter-Image to Anthroposophical Spiritual Research, Wynstones Press, UK, 2013.
 • 2014: The Michael-Mystery. A Spiritual-Scientific view of the Michael-Imagination and its representation in Eurythmy, Wynstones Press, UK, 2015.
 • 2016: GoethesFaust” und das Geheimnis des Menschen, Verlag am Goetheanum, Dornach 2016.
 • 2018: Rudolf Steiner and the Masters of Esoteric Christianity, Wynstones Press, UK 2019,  ISBN 9780946206827.
 • 2020: Rudolf Steiner – Fragment of a Spiritual Biography, Temple Lodge Publishing 2020; ISBN 9781912230563.

Essays (selection)

 • Erlebnis ‘Faust’: Anregungen zur Vertiefung, Verlag am Goetheanum, Dornach 2004.
 • “The Task of the Nathan Soul for Humanity.” In: R. Steele (ed.): Communities for Tomorrow, Floris Books, Edinburgh 2011.
 • “The End of the Century and the Tasks of the Anthroposophical Society.” In: S. Gulbekian (ed.): The Future is Now: Anthroposophy at the New Millennium, Temple Lodge Publishing, London 2001.
 • Foreword to: Novalis, George MacDonald (tr.): Hymns to the Night / Spiritual Songs, Temple Lodge Publishing, London 1992.