Agenda

Een middag over de Mensheidsrepresentant, geïnspireerd door S. O. Prokofieff.


Op zondagmiddag 15 december a.s. organiseert de Stichting Sergej O. Prokofieff in het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag een programma in het teken van de Mensheidsrepresentant: de groot opgezette houten beeldengroep van Rudolf Steiner die een centrale plek moest krijgen achter op het toneel van het eerste Goetheanum. Het eerste Goetheanum werd in de oudejaarsnacht van 1922/23 door brand verwoest, maar de beeldengroep, waaraan nog in een nabijgelegen atelier werd gewerkt, overleefde de brand.
De sprekers op deze middag, Mario Matthijsen en Jelle van der Schuit, laten zich inspireren door het boek van Sergej Prokofieff, getiteld: Die Skulpturgruppe Rudolf Steiners (2011, Verlag am Goetheanum; in vertaling verschenen bij Perun Boeken, 2016). Dit boek is bescheiden van omvang, maar bevat een zeer rijke en omvattende inhoud. Midden in de beeldengroep, een schepping van Rudolf Steiner met medewerking van Edith Maryon, komt een menselijke gedaante ons tegemoet, op te vatten als Mensheidsrepresentant, en zo men wil ook als Christus. De gebaren van zijn armen scheppen een vrije ruimte, waarin de beide tegenmachten om hem heen geen bedreiging meer vormen: Lucifer linksboven hem, die zichzelf naar beneden stort en Ahriman rechtsonder hem, die in een onderaards gewelf in een toestand van verkramping verkeert en zichzelf aan de goudaders van de aarde ketent. Rudolf Steiner heeft nog tot vlak voor zijn dood aan het beeld van Christus en met name ook aan het gelaat daarvan gewerkt. Het gelaat moest een toonbeeld zijn van de krachten van de verwondering, de liefde en het hogere geweten.
Het is de verdienste van Prokofieff, dat hij aannemelijk maakt dat de aangebrachte plooiingen in de borststreek en in het voorhoofd met elkaar in verband staan en kunnen worden geduid in het licht van de etherisering van het bloed: een proces dat zich in ieder mens voltrekt in het hart, waaraan voortdurend een etherstroom ontspringt in de richting van het hoofd. Met de verbinding tussen hoofd en hart is een centrale opgave van de mensheid gemoeid, want wijsheid moet zich uiteindelijk verenigen met liefde. Rudolf Steiner karakteriseerde het wezen van het Christendom wel als volgt: “Eerst wijsheid, dan liefde, vervolgens van liefde doorgloeide wijsheid.” (GA 102, 24-3-1908)
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 – 13:30 Inloop
13:30 – 13:35 Welkom
13:35 – 13:40 Kunstzinnige opmaat
13:40 – 14:40 Voordracht Mario Matthijsen: “Inleiding Mensheidsrepresentant”
incl. gesprek
14:40 – 15:00 Koffie & Thee
15:00 – 16:00 Voordracht Jelle van der Schuit: “De Mensheidsrepresentant in het licht van de etherisering van het bloed” incl. gesprek
16:00 – 16:05 Kunstzinnige afsluiting
16:05 – 16:10 Afronding
Plaats: Olympuszaal in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP, Den Haag
Kosten: € 10,-

Aanmelden: noodzakelijk (i.v.m. maximumaantal deelnemers) bij Jelle van der Schuit (06-21412688, jvdschuit@gmail.com)