Agenda

2023

  • 17 december 2023 in de Stichtse vrije school: 100 jaar Kerstbijeenkomst (klik hier voor de flyer). Wat is de actuele betekenis van deze Kerstbijeenkomst, die bijzondere conferentie in Dornach, waarbij Rudolf Steiner de Antroposofische Vereniging heroprichtte en zelf het voorzitterschap op zich nam? Kunnen we ook in onze tijd mede vanuit de tijdens de Kerstbijeenkomst door Rudolf Steiner geschonken Grondsteen nog voldoende inspiratie putten om te werken aan de verwerkelijking van de nieuwe mysteriën? Sergej O. Prokofieff heeft deze mogelijkheid steeds met verve verdedigd.  De middag is opgebouwd uit twee korte inleidingen door Ton Jansen en Mario Matthijsen. Na een pauze volgt dan een uitgebreide uitwisseling met het publiek. “Wat is verkwikkender dan licht?” heet het in het sprookje van Goethe. Het antwoord luidt: het gesprek!

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL, Zeist

Kosten: Vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 10 á € 15); dit kan ter plekke of via overmaking op rekening NL80 RABO 03376357 30 ten name van de Stichting Sergej O. Prokofieff met vermelding van naam/namen van deelnemer(s) + “17-12”

Aanmelden: Graag, bij Jelle van der Schuit (06-21412688, jvdschuit@gmail.com)